Anmälan och Betalning

Anmälan är bindande först då antagningsbesked erhållits. Anmälningsavgiften på 2000:- förfaller tre veckor efter meddelande om antagning och resterande kursavgift skall vara oss tillhanda en månad före kursstart. Utebliven betalning betraktas ej som avanmälan. Vid förfrågningar skall beteckningen på sökt kurs uppges. Vi rekommenderar alla elever att teckna en olycksfallsförsäkring om det inte ingår i hemförsäkringen.

Avbeställning

  • Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före den aktuella kursens första dag återbetalas inbetalt belopp med avdrag för expeditionsavgift 400 kr.
  • Vid avbeställning senare än som ovan angivits men tidigare än 30 dagar före den aktuella kursens första dag är anmälningsavgiften förverkad.
  • Vid avbeställning senare än 30 dagar men tidigare än 7 dagar före den aktuella kursens första dag har SXK Seglarskola rätt att tillgodoräkna sig 50 % av kursens hela pris.
  • Vid avbeställning senare än 7 dagar före den aktuella kursens första dag har SXK Seglarskola rätt att tillgodoräkna sig kursens hela pris.

Antagningsförfarande

Deltagarplatserna börjar fördelas vid ett fastslaget datum. Tidigast några veckor efter detta får du besked om antagning eller om du står på reservplats.

I kurspriset ingår

Helpension,tre mål mat och mellanmål varje dag. Påmönstringsdagen serveras enklare lunch, och middag. Avmönstringsdagen serveras frukost och lunch. I priset ingår även litteratur och anteckningsmaterial.

Kursinformation

Besättningslista och utrustningslista skickas ut 10 dagar innan kursstart. Där anges även kajplats samt klockslag för på- och avmönstring för kursen.

Ändring i seglingsprogrammet.

SXK Seglarskola förbehåller sig rätten att ändra i seglingsprogrammet, i vilket fall berörda deltagare meddelas.

Pass

På grund av Schengenavtalet skall pass medföras på alla seglingar.