Syskonrabatt

Då två syskon seglar ungdomskurs samma sommar ges syskonrabatt. Rabatten innebär att 30% av priset på den kurs med lägst pris dras av.

Rabatt vid segling av flera kurser samma sommar

Om en ungdomselev seglar två kurser under samma sommar ges 30 % rabatt på den kurs med lägst pris.

Rabatt vid fjärde ungdomskursen

Då en ungdomselev seglar sin fjärde juniorkurs ges rabatt om 30 % på kurspriset.

Dessa rabatter kan ej kombineras med varandra. Du ansöker om rabatt genom att maila till seglarskolan@sxk.se, eller ringa sekretariatet på telefon 031-293505. Ansökan om rabatt ska göras i samband med anmälan till kurs.