Kalendarium 2016 – 2017

Skutrace 7-9/10

Vi kommer att delta i racet som i år går mellan Skärhamn och Mollösund. Påmönstring kl 15.00 på fredagen (ETD 16.00) och avmönstring ca kl 17 på söndagen. Anmälan till Helene på sek via mail, seglarskolan@sxk.se eller telefon, 031-293505 senast 30 september. Glöm inte anmäla ev specialkost. Ta med behörigheter och läkarintyg.

Uppstart av onsdagsarbetet på förrådet 12/10

Onsdagsrutinen startar! Kl 17.30 som vanligt. Fortsättningsvis så kommer förrådet att vara öppet som vanligt på onsdagar kl 17.30-21.00 och söndagar kl 11-15. Vid helgdagar och dylikt kan öppettider ändras, hör med förrådsaktiva.

Avriggning 14-15/10

Arbetet börjar kl 08.00, pip. Seglarskolan bjuder på lunch på lördag och söndag – middag på lördag kväll till självkostnadspris. Medtag kniv, skiftnyckel, tång och varma kläder + sjöställ! På söndagen startar vi kl 10.00 och arbetar tills vi är klara.

Basic Safety – Sjukvård lördag 19/11

Kurs för anmälda deltagare Vita Gaveln kl 8-18. Basic Safety – Säkerhet och överlevnad söndag 20/11 Kurs på Vita Gaveln för anmälda deltagare, kl 8-18.

Sliptagning

Sliptagning av fartygen kommer i år att ske dels på Hälleviksstrands varv dels på Gothenius varv. Vår insats planeras senare, eventuellt blir detta en arbetshelg. Mer info kommer.

Arbetshelg 10-11/12

Arbete ombord på fartygen och på förrådet. Start kl 10.00 på lördagen, söndagen vanliga tider. Seglarskolan bjuder på lunch på lördag och söndag – middag på lördag kväll till självkostnadspris.

Jullovsöppet på förrådet

Förrådet kommer att hålla öppet efter nyårshelgen. Mer info om detta kommer senare. Basic Safety – Brandteori söndag 15/1 2017 Kurs för anmälda deltagare 8-18. Info om lokal mailas separat till berörda.

Basic Safety – Brandteori 15/1

Plats Svarta Gaveln

Basic Safety – Brandpraktik måndag 16/1 + tisdag 17/1 2017

Brandpraktik för anmälda deltagare på Räddningstjänstens övningsfält Karholmen på Hisingen, kl 8-18.

Stormöte lördag 21/1 2017

Stormöte för alla befäl och befälselever. Vi kommer att prata om bl a ekonomi, behörigheter, regler och internutbildning. Mer info kommer i december men boka detta datum redan nu. Angeläget att alla aktiva medverkar vid detta möte.

Arbetshelg 25-26/2 2017

Arbete ombord på fartygen och på förrådet. Start kl 10.00 på lördagen, söndagen vanliga tider. Seglarskolan bjuder på lunch på lördag och söndag – middag på lördag kväll till självkostnadspris.

Arbetshelg 18-19/3 2017

Arbete ombord på fartygen. Start kl 10.00 på lördagen, söndagen vanliga tider. Seglarskolan bjuder på lunch på lördag och söndag – middag på lördag kväll till självkostnadspris.

Påriggning 8-9/4 2017

Vi börjar kl 08.00 pip på lördagen. Seglarskolan bjuder på lunch på lördag och söndag – middag på lördag kväll till självkostnadspris. På söndagen startar vi kl 10.00 och arbetar tills vi är klara. Samma personliga utrustning som vid avriggningen.

Befälskurssegling 9-17/4 2017

Obligatorisk segelpraktik för årets befälskurselever. Separat info till berörda. Personalsegling 28/4-1/5 2017 Påmönstring fredag 28/4 kl 15.00. Avmönstring runt kl 16.00 på måndagen. Sista anmälningsdag är 21/4 2017 till Helene på sek.