AVGIFTER UPPDRAGSKURSER 2017

Dag 08 – 22

Företag/förening

  • Atlantica: 19.900.-
  • Gratitude/Gratia: 18.900.-

Skolklass

  • Atlantica: 11.600.-
  • Gratitude/Gratia: 10.600.-

Dygn 12 – 12

 Företag/förening

  • Atlantica: 26.900.-
  • Gratitude/Gratia: 25.900.-

Kväll 17 – 23

Företag/förening

  • Atlantica: 11.600.-
  • Gratitude/Gratia: 10.600.-

Förmiddag 08 – 13

Företag/förening

  • Atlantica: 11.600.-
  • Gratitude/Gratia: 10.600.-

Ovan angivna priser är exkl 25% moms.

Priserna avser fartyget med 3-4 mans besättning, dock ej mat.

Städning är inkluderat i priserna för företag/förening dock ej i priserna för skolklasser.

Priserna för skolklasser gäller vardagar under första halvan av maj och andra halvan av september.